majątek Spółki

MAJĄTEK SPÓŁKI
Dane za 2007 rok:

Suma bilansowa:                             88.109.770,86zł

 
Aktywa trwałe:                               82.387.557,70zł
Aktywa obrotowe:                            5.772.213,16zł
 

Kapitał (fundusz) własny:                                    79.673.575,82zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:                8.436.195,04zł

wytworzył: Dawid Podgórny (6 lutego 2009)
wprowadził: Dawid Podgórny (6 lutego 2009, 13:47:38)
ostatnia zmiana: Anna Rodzic (4 czerwca 2009, 11:42:44)
zmieniono: modyfikacja strony
metryczka


Wytworzył: Anna Rodzic (4 czerwca 2009)
Opublikował: Anna Rodzic (4 czerwca 2009, 11:43:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5601