Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 61 - 80 (z 130)

Lista Wspólników

Zmiana struktury własnościowej


Data: 2017-10-02 14:24:55
Autor: Agnieszka Cichoszewska

MAJĄTEK SPÓŁKI

aktualizacja danych


Data: 2017-01-04 13:55:04
Autor: Agnieszka Cichoszewska

MAJĄTEK SPÓŁKI

aktualizacja danych


Data: 2017-01-04 13:54:03
Autor: Agnieszka Cichoszewska

KOMPETENCJE ORGANÓW

aktualizacja


Data: 2017-01-04 10:49:07
Autor: Agnieszka Cichoszewska

Władze Spółki

aktualizacja edytorska


Data: 2017-01-04 10:46:48
Autor: Agnieszka Cichoszewska

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

zmiany organizacyjne Spółki


Data: 2017-01-04 10:42:22
Autor: Agnieszka Cichoszewska

Lista Wspólników

zmiana struktury własnościowej


Data: 2016-01-22 09:48:27
Autor: Agnieszka Cichoszewska

Status prawny i organizacja

zmiana tekstu jednolitego Umowy Spółki


Data: 2016-01-22 09:25:57
Autor: Agnieszka Cichoszewska

Status prawny i organizacja

zmiana tekstu jednolitego Umowy Spółki


Data: 2016-01-22 09:25:16
Autor: Agnieszka Cichoszewska

Status prawny i organizacja

zmiana tekstu jednolitego Umowy Spółki


Data: 2016-01-22 09:24:05
Autor: Agnieszka Cichoszewska

Status prawny i organizacja

zmiana tekstu jednolitego Umowy Spółki


Data: 2016-01-22 09:23:15
Autor: Agnieszka Cichoszewska

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dniem 01.01.2016r.


Data: 2016-01-04 11:31:40
Autor: Joanna Spychaj-Skopińska

Władze Spółki

zmiana osób do reprezentowania Spółki


Data: 2015-06-18 08:55:07
Autor: Agnieszka Cichoszewska

Władze Spółki

zmiana Zarządu Spółki


Data: 2015-06-01 07:39:51
Autor: Agnieszka Cichoszewska

MAJĄTEK SPÓŁKI

aktualizacja danych


Data: 2015-04-27 13:05:38
Autor: Agnieszka Cichoszewska

Władze Spółki

aktualizacja


Data: 2015-02-17 08:40:22
Autor: Agnieszka Nowak

Władze Spółki

aktualizacja


Data: 2015-02-11 10:28:13
Autor: Agnieszka Nowak

Data: 2014-07-24 10:47:58
Autor: Agnieszka Nowak

Władze Spółki

aktualizacja RN


Data: 2014-07-24 10:46:49
Autor: Agnieszka Nowak

Status prawny i organizacja

zmiana umowy Spółki


Data: 2014-01-09 12:23:14
Autor: Agnieszka Nowak
Zmiany o pozycjach 61 - 80 (z 130)