Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 16 (z 16)

Władze Spółki
rejestr zmian informacji

Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej
Data: 2022-08-30 09:42:37
Autor: Agnieszka Cichoszewska
Zmiana prokurenta
Data: 2021-05-16 12:35:47
Autor: Agnieszka Cichoszewska
Zmiana prokury
Data: 2020-02-05 08:17:42
Autor: Agnieszka Cichoszewska
zmiana składu Rady Nadzorczej
Data: 2019-12-06 08:40:28
Autor: Agnieszka Cichoszewska
Zmiana składu organu nadzorczego
Data: 2019-11-20 10:09:16
Autor: Agnieszka Cichoszewska
zmiana składu osobowego członków Rady Nadzorczej
Data: 2019-11-08 08:10:37
Autor: Agnieszka Cichoszewska
Zmiana Członków Rady Nadzorczej
Data: 2018-08-09 09:34:47
Autor: Agnieszka Cichoszewska
Zmiana prokurenta
Data: 2018-01-15 12:25:18
Autor: Agnieszka Cichoszewska
aktualizacja edytorska
Data: 2017-01-04 10:46:48
Autor: Agnieszka Cichoszewska
zmiana osób do reprezentowania Spółki
Data: 2015-06-18 08:55:07
Autor: Agnieszka Cichoszewska
zmiana Zarządu Spółki
Data: 2015-06-01 07:39:51
Autor: Agnieszka Cichoszewska
aktualizacja
Data: 2015-02-17 08:40:22
Autor: Agnieszka Nowak
aktualizacja
Data: 2015-02-11 10:28:13
Autor: Agnieszka Nowak
aktualizacja RN
Data: 2014-07-24 10:46:49
Autor: Agnieszka Nowak
zmiana tytułu stanowiskowego
Data: 2011-10-19 12:42:58
Autor: Tomasz Dudek
Nowy skład Rady Nadzorczej
Data: 2011-05-10 07:13:31
Autor: Dawid Podgórny
Zmiany o pozycjach 1 - 16 (z 16)

powrót do informacji »